Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler

Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler

Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında Muhammed Peygamber'in hırkası, dişi, sancağı, ve kılıcı da bulunan bu eşyalar Hicaz'dan Yavuz Sultan Selim'e gönderilmiştir. Böylece 29 Ağustos 1516 yılında Hilafet, Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Fethi Sonucunda;
  • Memlük toprakları alındı ve Osmanlı topraklarına katıldı.
  • Memlük hazinesi alındı ve Osmanlı Devleti'nin hazinesi altınla doldu.
  • Kutsal Emanetler İstanbul'a taşındı.
  • Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti.
  • Osmanlı Devleti teokratik bir devlet yapısı kazandı.
  • Venedikliler daha önce Kıbrıs'a ödedikleri 10.000 altını Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladılar.
  • Baharat Yolu ele geçirildi.
Yavuz Sultan Selim'in Askeri Alanda Yaptığı Yenilikler:

Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı için ihtiyarlarla ihtiyar heyeti ile anlaşarak bazı tedbirler almıştır. Alınan bu tedbirlere göre Yeniçeri Ağası saray tarafından tayin edilecektir. Yine Ocak Erkan-ı Harbiyesi de saltanat makamınca tayin edilecektir. Bu suretle, yüksek kumanda heyetini çok daha sıkı bağlarla saltanat makamına bağlamıştır.

Yavuz Sultan Selim'in Donanma Alanında Yaptığı Yenilikler:

İstanbul'un fethinden itibaren esaslı bir tersane yapılmamıştır. Bizans İmparatorluğu zamanından kalma bir kadırga tersanesi ve Haliç'te küçük de olsa iki tersane bulunmaktaydı. Ancak kadırga tersanesi bakımsızlıktan kullanılmayacak durumda, Haliç'teki tersane ise ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçüktü.

Osmanlı Devleti'nin donanmasını geliştirmek isteyen Yavuz Sultan Selim, 1518 yılının Ağustos ayında Edirne'ye gitmeden bu doğrultuda İstanbul'da Frenklerin tersanesine eş bir tersane yapılmasını emretmiştir. Donanmanın geliştirilmesi için hazırlıklar da aynı zamanda devam etti. Her biri 700 tonluk 150 adet gemi için Arap kürekçiler getirildi. Memlukluların Kızıldeniz donanmasının komutanı olan Selman Reis İstanbul'a çağrıldı. Kısa bir zamanda İstanbul ve Gelibolu tersanelerinde 250 adet gemilik bir donanma hazırlandı. Rodos Sen Jan Şövalyelerinin reisi yapılan bu hazırlıkların Rodos'a yönelik olmasından korkarak savunma önlemlerini arttırdı. Yapılan bu donanmayı bir sefer için kullanmaya Yavuz Sultan Selim'in ömrü yetmedi.

Yavuz Sultan Selim'in İmar Alanında Yaptığı Yenilikler:

Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet zamanında kullanılan Haliç Tersanesi'nin kapasitesini arttırmıştır. Konya'da bulunan Mevlevi Tekkesi'ne su getirtmiştir. Medreselerin yanında sosyal ve ticari alanda hizmet vermesi için birçok bina inşa ettirmiştir Hayatı yoğun savalar ile geçen Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır Fatih Paşa ve Elbistan Ulu Camii inşa ettirmiştir. Ayrıca Şam Salihiye'de Muhyiddin İbn Arabi'ye camii ve imaret inşa ettirmiş ve yinne Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesini de bularak yaptırmıştır. I. Selim1516 yılında Şam'a Şam Sultan Selim Camii'sini yaptırmıştır. Ayrıca Mısır Seferi sırasında Hind ve Çin haritalarını da yaptıran Selim'e Piri Reis tarafından 1513 yılında tamamlanan harita, 1517 yılında Mısır'da Piri Reis'in kendisi taradından sunulmuştur. Yavuz Sultan Selim temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii'ni bitirmeye ömrü yetmemiş, bu eser oğlu tarafından tamamlanmıştır. Yavuz Sultan Selim yaptırdıklarına ek olarak 1514 yılında İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Cüzzamhanesini de yaptırmıştır.
Son Güncelleme : 01.05.2021 11:30:55
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

4 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler"
Çok güzel teşekkürler.Ödevimi yaptım. :)
Yavuz Sultan Selim. . 16.02.2016
CEVAP YAZ
GÜZEL BİR SİTE SOSYAL SINAVINA HAZIRLANIYORDUM
Yiğdo Türk . 01.05.2018
CEVAP YAZ
ÇO KÜZEL YA TEŞEKKÜRLERÖDEVİME YARDIMCI OLDU
Yavuz Sultan Selim . 11.03.2016
CEVAP YAZ
Güzel olmus begendim elinize sağlık
Y S S . 19.04.2018
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da doğmuş, babası 2. Beyazıt, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Şehzadeliğinde alimlerden din ve fen ilimler...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim'in Dedesi, İstanbul'u fethi ile tanınan Fatih Sultan Mehmed'dir. Osmanlı Padişahları arasından yedinci hükümdar olmuştur. 1431 yılı...
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022