Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise 2. Beyazıt'tır. Padişahlığında ülke toprakları büyümüş, Anadolu'da birlik kurulmuş ve halifelik Abbasilerden Osmanlı Devletine geçmiştir. Osmanlılar İpek Yolunu ve Baharat Yolunu ele geçirerek, doğudaki ticaret yollarını kontrolü altına almışlardır. Tahta babasına yaptığı darbeyle geçen 1. Selim, şehzadeliğinde Trabzon'da görev almış. Tahta çıkması için kızını aldığı Kırım Hanı Mengli Giray'ın askeri desteğini almıştır. Mizacının sertliğinden Yavuz olarak anılan 1. Selim, 29 yıl Trabzon valiliği yapmıştır.

Yavuz Sultan Selim saltanat dönemi

İran seferi Çaldıran savaşı: 2. Selim saltanata geldiğinde ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Doğuda bulunan Safevi Devletinin ortadan kalkması, Anadolu'daki Osmanlı egemenliğini kuracak ve doğudaki tehditlere karşı ülke güçlenecekti. Yavuz'un amacı İslam devletlerini tek çatı altında toplamaktı. Bu yüzden Safevilere karşı savaşmak için hazırlıklara başladı. 1514 yılında İran seferine çıktı. Erzincan'dan Tebriz'e doğru yürüyüşe geçti. Zor bir sefer olmasına karşın Safeviler ve Osmanlı ordusu 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran'da karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun zaferiyle biten savaştan, Özbeklerde yarar sağlamıştı. Bu yüzden Özbekler ve Osmanlılar müttefik olmuşladır. Savaş sonunda itibarını kaybeden Şah İsmail sayesinde Doğu Anadolu'da ki tehlikeler Osmanlılar için bitmişti. Erzincan ve Bayburt Osmanlılara geçmişti. Şartlar uygun olmadığı için bu seferde İran'ın tamamını alamayan Yavuz, Amasya'ya döndü. Bu sırada yeniçeri ayaklanması çıkartan sadrazam Dukakinoğlu Ahmet Paşa'yı idam ettirmiştir. Askerdeki karışıklıktan ötürü yeniden İran seferine çıkmayarak, güney ve doğuda bazı yerleri almaya karar verdi.

Doğu ve Güneyde yapılan fetihler

Kemah kalesini ele geçirerek, Safevi ve Mısır Memluklerine yardım eden Dulkadiroğulları Beyliğine karşı bir sefer düzenlemiş ve 12 Haziran 1515 yılında Turnadağ zaferini kazanmıştır. Böylece Dulkadiroğullarının toprakları Osmanlılara geçmişti. Diyarbakır'ı sulh ile almış, Mardin'i ülke sınırlarına katmıştır. Palu, Hasankeyf, İtak, Urmiye, İmadiye, Siirt, Bitlis, Eğil, Hizran, Cizre ve Meyyafarikin'de Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlılarla yakınlaşmış olan Ramazanoğulları Beyliğinin başındaki Mahmut Bey, Memluklular tarafından azledilmiş ve 2. Selim'in tabiiyetine geçmiştir. Böylece Anadolu'daki birlikte sağlanmıştır.

Mısır Seferi

Mercidabık savaşı: Memluk ve Safevilerin ittifak yapmasına sebep olan İran seferi sonrasında, Dulkadiroğlu beyliğine son verilmesi gerginliğin artmasına sebep olmuştur. Osmanlı ordusunun Suriye'ye geçmesine izin vermeyen Memluklular sebebiyle 2. Selim 5 Haziran 1516 tarihinde Mısır seferine çıkmıştır. 27 Temmuz'da Mısır sınırına gelen ordu, Besni ve Antep kalelerini almıştır. 24 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık'ta karşılaşan Memluk ve Osmanlılar arasındaki savaştan, Osmanlılar galip ayrılmıştır. Bu seferle Osmanlı toprakları daha da genişlemiştir.

Ridaniye savaşı: 28 Ağustos 1516 tarihinde Halep'i alan, Humus, Şam ve Hama'yı ele geçiren ordu, Lübnan emirlerini de himayesine almıştır. 21 Aralık 1516 tarihinde Han Yunus Savaşında Gazali'nin yenilmesiyle Filistin'in alınması da kolaylaşmıştı. 30 Aralık 1516 tarihinde Kudüs'e girerek, kutsal yerleri de ziyaret eden Yavuz, 2 Ocak 1517 tarihinde Gazze'ye girmiştir. Memluk devletinin başında olan Tomanbay'ın Osmanlı elçisini öldürmesiyle Ridaniye'de iki ordu karşılaşmıştır. 22 Ocak 1517 tarihinde zaferle ayrılan Osmanlılar, 24 Ocak 1517 tarihinde de Kahire'yi almışlardır. 4 Şubat 1517 tarihinde şehre giren Yavuz, Abbasi halifeliğini sona erdirmiştir. Yusuf Nebi Tahtına oturan 2.Selim, 13 Nisan 1517 tarihinde Memluk devletine son vermiş, topraklarını da Osmanlılara katmıştır. Savaştan elde edilen ganimetler gönderilen donanmayla, 15 Temmuz tarihinde İstanbul'a gönderildi. Mısır seferinin ardından Filistin, Suriye ve Mısır Osmanlı egemenliğine girmiş, Hicaz bölgesi Osmanlı toprakların katılmıştır. Doğudaki ticaret yolları Osmanlıların kontrolüne geçmiş, Osmanlı hazinesi dolup, taşmıştır.

Şah İsmail'in elçi göndererek barış istemesi: Doğu seferine Çaldıran Savaşından sonra devam etmek isteyen Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in gönderdiği elçiler sebebiyle durdurmuştur. Gerekli önlemleri alarak, dönüş yoluna girmiştir. Diyarbakır'a yolladığı orduyu, Şah İsmail'in hareketlenmemesi sebebiyle geriye çağırmıştır.

Kızılbaş Celal ayaklanması: Bozok Türkmenlerinden olan Celal isimli birinin Tokat'a ordusuyla gelmesi üzerine, Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa'yı Tokat'a gönderen 2. Selim burada 1518 yılında Celal ayaklanmasını bastırmıştır.

Batı seferi hazırlıkları: Mısır seferinin ardından donanmayı geliştiren Yavuz, yeni bir sefer hazırlığına girişmiştir. Seferin nereye olacağı konusunda kesin kararı bulunmayan 2. Selim'in, Edirne'ye gitmesi daha sonra Batı seferine çıkması düşünülmüştü. Bu yüzden Ağustos 1520 tarihinde Edirne'ye doğru yola çıkılmıştır.

Yavuz Sultan Selim'in ölümü ve kişiliği

Kısa süren bir saltanatın sonucunda, oğlu Kanuni için iyi bir zemin hazırlayan 2. Selim, doldurduğu Osmanlı hazinesini kendi mührüyle kapatmış ve bir de vasiyet etmiştir. Bu hazineyi benim gibi kim doldurursa, burayı kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde Hazine-i hümayun benim mührümü taşısın demiştir. Onun gibi hiç bir dönemde hazinenin doldurulamaması sebebiyle, Osmanlı Devletinin iflasına kadar 400 yıl bu mühür kullanılmıştır. Edirne'ye doğru yola çıkmış olan Yavuz Sultan Selim yolda sırtında çıkmış olan Aslan Pençesi adı verilen çıbandan dolayı rahatsızlanmış ve bu sebepten ötürü Çorlu'da ki karargahında ölmüştür. Ölümünün ardından tek oğlu olan Şehzade Süleyman tahta çıkmıştır. Cenazesi Sultan Selim Camisinin yanına gömülmüştür. Kanuni daha sonra türbesini yaptırmıştır. Mısır seferi sonucunda Osmanlı egemenliğine girmiş olan kutsal yerlerden, 6 Temmuz 1517 tarihinde Kutsal Emanetler olan Hz. Muhammed'in dişi, hırkası, kılıcı ve sancağı Hicaz'dan 2. Selim'e gönderilmiştir. Bu vesile ile 29 Ağustos 1516 tarihinde hilafette Abbasilerden Osmanlılara geçmiştir. Padişahlığı döneminde askeri alanda ve donanmanın gelişmesi için çalışmalar yapan 2. Selim, imar geliştirme faaliyetlerinde de bulunmuştur. Divan edebiyatında Selimi mahlasıyla eserler yazmıştır. Arapça, Türkçe ve Farsça çok sayıda şiir ve eserler bırakmıştır. Bunların bir kısmı Topkapı Sarayındaki Müzede bulunmaktadır. Bu eserlere Selimnameler adı verilmektedir.

Son Güncelleme : 02.05.2021 15:37:12
Yavuz Sultan Selim Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

15 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selim Dönemi"
Niye (bas kisim haric) hep 2. Selim yaziyor???
Özden . 21.10.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Yavuz Sultan Selim ikinci Selim değildir. Ikinci Selim Kanuninin oğlu sarı Selim dir
Gülcan . 24.03.2015
CEVAP YAZ
Bence güzel ama ben YAVUZ SULTAN SELİM dönemindeki savaşları istiyorum. (Sırasıyla)
Deniz Selin . 13.12.2017
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferi ve Sonuçları benim işime çok yarad
Ensar . 20.12.2013
CEVAP YAZ
teşekkürler , birkaç hata dışında güzel bir yazı olmuş ;)
Serhat . 12.03.2017
CEVAP YAZ
ne biçim yazıldıysa adam gbi bilgi toplayamadımm :(
Merve . 03.01.2014
CEVAP YAZ
Güzel aslında işime yaradı Ve hepsini ezberledim :)
Ömer F . 26.11.2014
CEVAP YAZ
güzel bir konu ve güzel anlatmiş teşekkür ediyorum
Derya Demir . 11.11.2013
CEVAP YAZ
hiç güzel verilmemiş istediğimi bulamadım
Merve . 30.12.2013
CEVAP YAZ
Çok güzel işime yaradı teşekkür ederim
Şevket . 18.02.2014
CEVAP YAZ
mükkemmel demek isterdim ama diyemedim
Selin . 29.12.2014
CEVAP YAZ
Gayet iyi ,derli toplu bilgi verilmiş
Hülya Tarcan . 15.09.2014
CEVAP YAZ
hiç güzel bilgi diyil işime yaramadı
Şenol . 24.03.2014
CEVAP YAZ
Cok güzel olmus işime cok yaradı
Elif . 30.12.2015
CEVAP YAZ
II. Selim değil I. Selim
Reis . 23.04.2018
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da doğmuş, babası 2. Beyazıt, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Şehzadeliğinde alimlerden din ve fen ilimler...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim'in bedduası diye öne sürdükleri bedduanın ne mantıklı bir açıklaması var ne de ispatı var. Bu Türk- Kürt kardeşliğini bozmak içi...
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim'in Dedesi, İstanbul'u fethi ile tanınan Fatih Sultan Mehmed'dir. Osmanlı Padişahları arasından yedinci hükümdar olmuştur. 1431 yılı...
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022