Yavuz Sultan Selim Hayatı ve Dönemi
22 Haziran 2024

Yavuz Sultan Selim Hayatı ve Dönemi

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı ve ilk halifesidir. 1512-1520 yılları arasında hüküm sürmüştür. Babası II. Bayezid, annesi ise Dulkadiroğlu Alaüddevle'nin kızı Ayşe Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişleten ve İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bir hükümdardır.

Şehzadelik ve Eğitim Yılları

Yavuz Sultan Selim, Amasya'da doğmuş ve Trabzon Sancağı'nda valilik yapmıştır. Şehzadelik yıllarında dönemin en iyi hocalarından eğitim almış, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Farsça yazılmış şiirleri de bulunmaktadır. Babası II. Bayezid'in doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması nedeniyle, Yeniçeriler ve vezirlerin yardımıyla babasını tahtan indirip padişah olmuştur.

Tahta Geçiş ve İlk Faaliyetler

Yavuz Sultan Selim, tahta geçtikten sonra devletin iç ve dış tehditlerine karşı sert tedbirler almıştır. Doğuda Safevi tehlikesini bertaraf etmek için 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nı kazanmış ve Safevi Devleti'ni büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu ve İran üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiştir.

Mısır Seferi ve Hilafetin Osmanlı'ya Geçişi

Yavuz Sultan Selim, 1516-1517 yılları arasında Mısır Seferi'ni gerçekleştirmiştir. Bu sefer sırasında Memlük Devleti'ni yenmiş ve Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Ayrıca, Mekke ve Medine'nin kontrolünü ele geçirerek "Hadimü'l-Haremeyn" (Haremeyn'in Hizmetkârı) unvanını almıştır. Bu seferin sonunda, Abbasi Halifesi III. Mütevekkil ve halifelik makamı Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir.

İç Politika ve Yenilikler

Yavuz Sultan Selim, iç politikada da önemli reformlar yapmıştır. Devletin mali durumunu düzeltmek için yeni vergiler koymuş, adalet sistemini yeniden düzenlemiş ve orduyu güçlendirmiştir. Özellikle, Yeniçeri Ocağı'nın disiplin altına alınması ve ordunun modernizasyonu için büyük çaba sarf etmiştir.

Ölümü ve Mirası

Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520 tarihinde sırtında çıkan bir çıban nedeniyle vefat etmiştir. 8 yıllık saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını büyük ölçüde genişletmiş ve İslam dünyasında önemli bir lider olarak tanınmıştır. Onun döneminde Osmanlı İmparatorluğu, doğuda ve batıda büyük zaferler kazanmış, İslam dünyasında birleştirici bir rol üstlenmiştir.

Yavuz Sultan Selim, cesareti, askeri dehası ve idari yetenekleriyle Osmanlı tarihine damgasını vurmuş, ardında güçlü bir devlet ve büyük bir miras bırakmıştır.

Yavuz Sultan Selim Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yavuz Sultan Selimin Fetihleri

Yavuz Sultan Selimin Fetihleri

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim Tuğrası

Yavuz Sultan Selim Tuğrası

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler Nerelerdir?

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler Nerelerdir?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Özellikleri ve Ücretleri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Özellikleri ve Ücretleri

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi